0904/755 779

0902/428 385

info-ZVNC-xreal.sk
 • jar

X reality - realitná kancelária

Služby

X reality s.r.o.
sme realitná spoločnosť, ktorá v rámci sprostredkovateľskej činnosti pristupuje citlivo a individuálne ku každému klientovi, ktorý prejaví záujem o naše poskytnutie našich služieb.

Vážení klienti,
pri výbere, prefinancovaní a kúpe/predaji/prenájme nehnuteľností poskytuje realitná kancelária X reality s.r.o. kompletné služby:

1.Vybavovanie dokladov o bonite klienta:

 • potvrdenia o príjme od zamestnávateľa (príjem zo závislej činnosti)

 • potvrdenia o príjme z daňového úradu (príjem z podnikateľskej činnosti)

 • daňové priznania pre FO

 • doklady zo sociálnej poisťovne :

 • potvrdenia o poberaní materského prispevku

 • doklady z úradu práce sociálnych vecí a rodiny

 • potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku


2.Sprostredkovanie externých znaleckých posudkov

3.Zabezpečenie dokladov k znaleckému posudku:
listy vlastníctva, katastrálne mapy, doklady o nadobudnutí nehnuteľností k znaleckému posudku

4.Zabezpečenie úkonov pre nasledujúce služby:

 • výpis z listu vlastníctva (na informatívne účely),

 • vyhotovenie písomného návrhu budúcej kúpnej zmluvy,

 • vyhotovenie písomného návrhu kúpnej zmluvy,

 • vyhotovenie písomného návrhu na vklad vlastnického práva do katastra nehnuteľnosti

 • odborné vyjadrenie k cene nehnuteľnosti - dedičské konania

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2